Disclaimer Website

  • Met de toegang tot en het gebruik van deze site, stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden en beperkingen:
  • Deze site verstrekt informatie aan u als gebruiker. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die we publiceren onvolledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wijst De Groene Stroomfabriek uitdrukkelijk af. 
  • De informatie op deze website vullen we aan wanneer dat nodig is. Eventuele wijzigingen kunnen we altijd en onmiddellijk aanpassen, zonder enige kennisgeving. 
  • Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. De Groene Stroomfabriek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die andere sites of informatiebronnen vermelden. 
  • De Groene Stroomfabriek biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wijst De Groene Stroomfabriek uitdrukkelijk af.  
  • Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van De Groene Stroomfabriek worden gereproduceerd of gebruikt. Uitzondering hierop is het downloaden van formulieren en documentatie voor klanten en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Disclaimer berekening

  • Het berekende jaarbedrag is een indicatie van het totale bedrag dat u gaat betalen voor de levering van energie. Het berekende maandbedrag is een indicatie van het maandelijkse termijnbedrag. Het maand- en jaarbedrag zijn gebaseerd op het door u ingevulde of een gemiddeld verbruik. Deze zijn onder voorbehoud van afwijkingen en wijzigingen in uw daadwerkelijke verbruik. Voor een gepersonaliseerd aanbod maken we gebruik van een klantsleutel. Wanneer hier geen gebruik van is gemaakt, maken we een berekening op basis van standaardwaarden: de netbeheerkosten zijn gebaseerd op een standaardsituatie voor consumenten (3x25A voor stroom en 6 m3/h voor gas bij netbeheerder Enexis). Uw daadwerkelijke tarieven en kosten kunnen afwijken. Enkele dagen na uw aanmelding ontvangt u uw energiecontract met de definitieve tarieven. U wordt geïnformeerd over uw maandelijkse termijnbedrag. U kunt het termijnbedrag altijd wijzigen via je online klantomgeving Mijn Groenestroomfabriek.
  • Het tarief dat voor stroom geldt, is afhankelijk van uw type meter. Bij een dubbele meter rekenen we altijd af op normaal/daltarief. Aanpassen naar enkeltarief kan via onze klantenservice.
  • Uw energierekening bestaat voor een groot deel uit overheidsheffingen (energiebelasting, ODE en btw) en netbeheerkosten (vergoeding aan de netbeheerder voor energietransport, de aansluiting en onderhoud aan het netwerk). De overheid en netbeheerder kunnen deze kosten jaarlijks wijzigen. De vermindering energiebelasting is een door de overheid vastgestelde korting op uw energierekening. Deze geldt alleen indien u een stroomaansluiting heeft met een verblijfsfunctie.
  • Ondanks onze zorgvuldigheid kan het zijn dat de informatie in de berekening onvolledig of onjuist is. Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend.