Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) en daarom hebben wij een aantal aanpassingen doorgevoerd in ons privacy statement. We beschrijven nu nog duidelijker over welke persoonlijke gegevens we beschikken en hoe we deze gebruiken. In ons privacy statement geven we ook aan wat uw rechten zijn onder deze nieuwe wet. 


Privacystatement

De Groene Stroomfabriek N.V. is een energieleverancier van gas en duurzaam opgewekte stroom. Wij leveren energie aan de zakelijke markt. Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens van onze websitebezoekers en onze klanten. Wij houden ons hiervoor aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we duidelijk uit hoe we met de door u verstrekte gegevens omgaan. 

Gebruik van Persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het beoordelen en accepteren van een nieuwe klant en het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst, inclusief het onderhouden van contact met klanten
 • het verwerken van gegevens voor (directe) marketingdoeleinden, zoals een nieuwsbrief
 • het innen van vorderingen ten behoeve van derden
 • het voldoen aan wettelijk verplichtingen
 • voor de ontwikkeling van producten en diensten, voor het aanscherpen van onze strategie en beleid
 • het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole en accountantscontroles
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten en deelname aan social media
 • het doen van analyses van persoonsgegevens voor statistische en wetenschappelijke doeleinden
 • het doen van analyses voor kwaliteitsdoeleinden

Uw persoonsgegevens

We verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, telefoongesprekken, e-mailadres, IP-adres of handtekening, de EAN-code van aansluiting(en), IBAN, geslacht en geboortedatum. Daarnaast analyseren we bezoekgedrag in de beschermde online klantomgeving Mijn Groenestroomfabriek en verwerken we uw energieverbruiksgegevens wanneer u hier ons expliciet om gevraagd hebt.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het bereiken van de bovenstaand genoemde doeleinden, of zo lang als de wet ons daartoe verplicht. Dit betekent het volgende:

 • Indien u klant bent geworden, dan bewaren we uw klantgegevens tot 2 jaar na einde contract
 • Financiële gegevens bewaren wij 7 jaar op grond van wetgeving 
 • Heeft u u aangemeld maar bent u uiteindelijk geen klant geworden, dan bewaren we uw gegevens nog 1 jaar
 • Analyses worden 50 maanden bewaard
 • Uitgaande telefoongesprekken bewaren we 1 dag, inkomende telefoongesprekken 6 maanden

Beveiliging

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op een beveiligde server, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten onze organisatie. Daarnaast nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij maken we een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten. De beveiliging gebeurt conform het beveiligingsbeleid. Gegevens worden alleen met derden gedeeld als we daar met deze derden goede schriftelijke afspraken over hebben gemaakt. 

Wijzigingen van de privacyverklaring

De Groene Stroomfabriek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. 

Cookies & tracking

De Groene Stroomfabriek gebruikt cookies om het online gebruiksgemak te optimaliseren. Dat doen we op verschillende manieren:

 • Om te zorgen dat de website goed werkt en u een optimale gebruikerservaring heeft
 • Om inzicht te hebben in het aantal bezoekers van onze site en de pagina’s die worden bekeken
 • Om social media op de website te integreren
 • Om advertenties op uw voorkeur af te stemmen
 • U leest hier meer over in ons cookiestatement. Dit Cookie Statement beschrijft van welke cookies De Groene Stroomfabriek gebruik maakt op de website en waarvoor deze cookies worden gebruikt.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield: een overeenkomst tussen het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen bedrijven in de EU en de VS. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Uw rechten

 • U heeft het recht om te vragen naar uw gegevens. Het gaat hierbij om inzage in, ontvangst van, correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, is het voor ons handig als u een kopie van de cookie in kwestie meestuurt. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens
 • U kunt uw cookies in- en uitschakelen en verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser of in ons cookiestatement
 • Indien u liever geen informatie ontvangt over nieuwe producten of diensten van De Groene Stroomfabriek, dan kunt u gebruik maken van het formulier Recht van Verzet. Wij zullen er voor zorgen dat u geen informatie van ons meer ontvangt via de door u aangegeven kanalen

Richtlijnen waar we ons aan houden

De Groene Stroomfabriek leeft de richtlijnen na die de ACM (Autoriteit Consument en Markt) voor de energiemarkt heeft opgesteld. Lees meer over deze gedragscodes.

Melden datalek

De Groene Stroomfabriek houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dat betekent dat wij direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zodra wij een ernstig datalek hebben vastgesteld. Indien noodzakelijk wordt dit datalek ook gemeld aan de betrokkenen. 

Heeft u vragen over uw privacy, het privacybeleid of wilt u wijzigingen doorgeven?

Neem dan gerust contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, via 088 - 105 11 33 (lokaal tarief) of privacy@degroenestroomfabriek.nl. Ook kunt u het contactformulier invullen.