Veelgestelde vragen

Hier vindt u al onze veelgestelde vragen op een rij. Staat uw vraag er niet tussen of is uw vraag nog niet helemaal beantwoord? Dan kunt u contact met ons opnemen via 088 - 105 11 33 of info@degroenestroomfabriek.nl. 

Aanmelden

 • Hoe weet ik zeker dat mijn organisatie duurzame energie geleverd krijgt?

  Wij leveren 100% groene stroom. Omdat de netbeheerder geen 'groene' stroomkabel naar uw pand kan aanleggen, bewijzen we met een wettelijk systeem van Garanties van Oorsprong (GvO's) dat de geleverde stroom duurzaam is opgewekt. Op basis van deze GvO's moet iedere leverancier jaarlijks een stroometiket uitbrengen, gecontroleerd door de overheid via de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het etiket geeft precies weer waar en hoe de geleverde stroom van het voorgaande jaar is opgewekt. Bekijk het laatste stroometiket hier.

  Is je vraag beantwoord?

 • Is het berekende maandbedrag ook het daadwerkelijke termijnbedrag dat ik ga betalen?

  Het berekende maandbedrag is een indicatie van het uiteindelijke termijnbedrag dat u maandelijks gaat betalen voor de levering van energie. Dit is onder voorbehoud van afwijkingen en wijzigingen in uw daadwerkelijke verbruik. Voor een gepersonaliseerd aanbod maken we gebruik van een klantsleutel. Is hier geen gebruik van gemaakt, dan maken we een berekening op basis van standaardwaarden. Uw daadwerkelijke tarieven en termijnbedrag kunnen dan afwijken. Enkele dagen na uw aanmelding ontvangt u uw energiecontract met de definitieve tarieven. Uw termijnbedrag kunt u altijd wijzigen via Mijn Groenestroomfabriek.

  Is je vraag beantwoord?

 • Kan ik mijn termijnbedrag aanpassen?

  Via Mijn Groenestroomfabriek kunt u zelf het termijnbedrag aanpassen. Hier kunt u het bedrag maximaal 10% verlagen en 10% verhogen. Wilt u het termijnbedrag meer dan 10% verhogen of meer dan 10% verlagen, neem dan contact met ons op via 088 - 105 11 33 (lokaal tarief). We stemmen dan samen uw nieuwe termijnbedrag af. 

  Is je vraag beantwoord?

 • Waarom moet ik mijn meterstanden doorgeven?

  Meterstanden zijn de basis voor een correcte factuur. Ze laten zien hoeveel energie u verbruikt hebt. U geeft de meterstanden door wanneer u bent overgestapt of wanneer u verhuisd bent naar een nieuw pand. Daarnaast vragen we één keer per jaar uw actuele meterstanden op voor het opmaken van de jaarnota.

  Is je vraag beantwoord?

 • Wat is Mijn Groenestroomfabriek?

  Mijn Groenestroomfabriek is uw persoonlijke online klantomgeving waar u alle persoonlijke- en contractgegevens kunt inzien. Zo heeft u onder andere de mogelijkheid om uw contactgegevens en voorschotbedrag te wijzigen. Ook kunt u via Mijn Groenestroomfabriek de meterstanden doorgeven en heeft u inzicht in het verbruik van uw adres(sen). De inloggegevens van uw klantomgeving heeft u samen met uw contract ontvangen. 

  Is je vraag beantwoord?

 • Zeggen jullie mijn contract op bij mijn voorgaande leverancier?

  Ja, wij zeggen het contract bij uw oude leverancier op. Indien het gaat om een aanmelding bij een verhuizing, dan dient u het contract wel op te zeggen bij de oude leverancier. 

  Is je vraag beantwoord?

Termijnbedrag

 • Kan ik mijn termijnbedrag aanpassen?

  Via Mijn Groenestroomfabriek kunt u zelf het termijnbedrag aanpassen. Hier kunt u het bedrag maximaal 10% verlagen en 10% verhogen. Wilt u het termijnbedrag meer dan 10% verhogen of meer dan 10% verlagen, neem dan contact met ons op via 088 - 105 11 33 (lokaal tarief). We stemmen dan samen uw nieuwe termijnbedrag af. 

  Is je vraag beantwoord?

 • Kan mijn termijnbedrag worden herberekend?

  Ja, wij kunnen uw termijnbedrag altijd herberekenen. Geef hiervoor de huidige meterstanden door of geef toestemming om de slimme meter(s) uit te laten lezen.

  Is je vraag beantwoord?

 • Waarom betaal ik een vast termijnbedrag?

  Voorafgaand aan start levering berekenen we het maandelijkse termijnbedrag: de prijs voor de hoeveelheid energie die u de komende twaalf maanden gaat verbruiken. Deze berekening is gebaseerd op verbruiksgegevens die uzelf heeft doorgegeven of die we van uw netbeheerder hebben ontvangen. Om te zorgen dat u niet één keer per jaar een groot bedrag betaalt voor uw energiekosten, verdelen we het verwachte verbruik over twaalf termijnen: uw maandelijkse termijnbedrag.

  Is je vraag beantwoord?

 • Waarom betaal ik nog een termijnbedrag bij mijn oude leverancier?

  Er zijn meerdere oorzaken te noemen waarom u nog een termijnbedrag bij uw vorige leverancier betaalt, terwijl u al klant bent bij De Groene Stroomfabriek:

  • Er kan nog sprake zijn van openstaande nota's die u moet afrekenen. Dit betreft dan een termijnbedrag voor een maand dat De Groene Stroomfabriek nog niet uw energieleverancier was.
  • Uw oude leverancier schrijft een termijnbedrag af voor een maand dat u al klant bent bij De Groene Stroomfabriek. Dit termijnbedrag is dan onterecht in rekening gebracht en mag u terugvorderen. Meestal wordt dit verrekend op uw eindnota, maar wij adviseren om hiervoor contact op te nemen met uw vorige leverancier. Mocht u hier niet uitkomen, neem dan contact met ons op. Dan bespreken we samen hoe we dit kunnen oplossen.
  • Het betreft een eindnota. Deze ontvangt u altijd van uw oude leverancier als u overstapt.
  • U heeft een betalingsachterstand bij uw oude leverancier.

  Is je vraag beantwoord?

 • Waarom is mijn termijnbedrag gewijzigd?

  Het termijnbedrag wordt één keer per jaar door ons gewijzigd op basis van de jaarnota (n.a.v. een fysieke opname van de netbeheerder kan het voorschot ook worden gewijzigd wanneer blijkt dat het standaard jaar verbruik (drastisch) wijzigt). Bij het opstellen van de jaarnota weten we precies wat het verbruik is geweest van het afgelopen jaar. Wijkt het verbruik af ten opzichte van het vorige jaar? Dan stellen we het termijnbedrag omhoog of omlaag bij. 

  Is je vraag beantwoord?

Meterstanden

Energierekening

 • Hoe is mijn eindnota opgebouwd?

  U ontvangt uw eindnota als u besluit over te stappen naar een andere leverancier of verhuist. In de eindnota staan de daadwerkelijk gemaakte kosten op basis van uw energieverbruik, verrekend met de termijnbedragen. Op uw eindnota ziet u direct of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. 

  Is je vraag beantwoord?

 • Hoe is mijn jaarnota opgebouwd?

  Eenmaal per jaar ontvangt u van ons een jaarafrekening. In deze jaarafrekening staan de daadwerkelijk gemaakte kosten op basis van uw energieverbruik, verrekend met de termijnbedragen. Deze gespecificeerde rekening is gebaseerd op uw daadwerkelijke verbruik van het afgelopen jaar. Dit is alleen het geval wanneer u de meterstanden heeft doorgegeven of als de slimme meter is uitgelezen vóór de begin- en einddatum van de jaarnota. 

  Is je vraag beantwoord?

 • Hoe is mijn verzamelfactuur opgebouwd?

  Wanneer u  energieaansluitingen heeft op meer dan drie adressen, ontvangt u een verzamelfactuur. De verzamelfactuur bestaat uit het totaal te betalen bedrag en een overzicht van de adressen inclusief termijnbedragen.

  Is je vraag beantwoord?

 • Hoe kan ik een betalingsregeling treffen?

  Het is vervelend als u de energierekening niet kunt betalen. Graag willen we samen overleggen of er een passende oplossing is voor uw situatie. Neem hiervoor contact met ons op: 088-1051133 (lokaal tarief).

  Is je vraag beantwoord?

 • Kan ik mijn termijnbedrag betalen op een ander moment in de maand?

  Betalingen bij De Groene Stroomfabriek worden altijd automatisch afgeschreven rond de 25e van de maand. Als u deze betaalwijze of datum niet prettig vindt, kunt u er voor kiezen om te betalen met een factuur. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het betalen op factuur. Als u de betaalwijze wilt wijzigen, laat dit dan telefonisch aan ons weten: 088-1051133 (lokaal tarief) of geef dit door via Mijn Groenestroomfabriek. 

  Is je vraag beantwoord?

 • Waarom betaal ik een boete/opzegvergoeding?
  Wanneer u uw contract voor het einde van de looptijd beëindigt, betaalt u een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt 15% van de resterende verwachte waarde van de overeenkomst (met waarde wordt bedoeld de vaste leveringskosten en het verwachte nog te leveren volume, vermenigvuldigd met de leveringsprijs excl. btw).  

  Is je vraag beantwoord?

Nieuwe aanbieding

 • Hoe zijn de energiekosten opgebouwd?

  De energiekosten bestaan uit: 

  • Kosten voor de energieleverancier
  • Kosten voor de overheid (wordt door de energieleverancier geïnd en betaald aan de Belastingdienst)
  • Kosten voor de netbeheerder (indien kleinverbruik wordt dit via uw energieleverancier in rekening gebracht)

  De kosten voor de netbeheerder en de overheid vormen het grootste gedeelte van uw totale kosten. U kunt deze vervolgens nog opsplitsen in de kosten die wel en niet afhankelijk zijn van uw verbruik:

  U betaalt per verbruikte kWh stroom en m³ gas. De tarieven voor stroom en gas bestaan uit: 

  • Het leveringstarief. Dit is het kale tarief zonder belasting en btw. Dit tarief wordt bepaald door de energieleverancier en kunt u vastzetten voor een langere periode.
  • Overheidsheffingen (ODE en energiebelasting en btw). Dit komt bovenop het leveringstarief en vormt samen het totale tarief voor stroom of gas; en betaalt u dus per verbruikte kWh of  m³. De overheidsheffingen zijn bij alle leveranciers gelijk en worden jaarlijks door de overheid aangepast.

  Daarnaast zijn er nog kosten die niet afhankelijk zijn van uw verbruik: 

  • De vaste leveringskosten, een soort abonnementskosten bepaald door uw leverancier. Ook dit tarief kunt u vastzetten voor een langere periode.
  • De netbeheerkosten. Deze worden (in het geval van kleinverbruikaansluitingen) door de leverancier in rekening gebracht op uw nota en via de leverancier betaald aan uw netbeheerder. De netbeheerkosten worden jaarlijks door uw netbeheerder bepaald en zijn dus bij alle energieleveranciers gelijk.
  • Over uw totale nota betaalt u btw, dit verrekenen wij met de Belastingdienst. 

  Is je vraag beantwoord?

 • Krijg ik bij mijn nieuwe energiecontract ook duurzame energie geleverd?

  Wij leveren altijd 100% duurzaam opgewekte energie. Ongeacht of u uw energiecontract wijzigt, deze garantie geven wij aan al onze klanten. 

  Is je vraag beantwoord?

 • Waarom verandert het maandelijkse termijnbedrag?

  Het kan zijn dat u een ander termijnbedrag gaat betalen bij uw nieuwe energiecontract. De leveringstarieven, maar ook de overheidsheffingen kunnen anders zijn dan hiervoor. Zo zijn de overheidsheffingen per 1 januari 2019 flink verhoogd. Ook zijn de marktprijzen voor stroom en gas ten opzichte van enkele jaren geleden behoorlijk gestegen. Dit heeft invloed op de totale energiekosten, en dus ook op uw maandelijkse termijnbedrag. We bieden onze vaste klanten altijd extra voordeel, maar het kan dus zijn dat de leveringstarieven die we u op dit moment bieden helaas hoger zijn dan de leveringstarieven uit uw huidige contract. U kunt er als klant van De Groene Stroomfabriek wel altijd vanuit gaan dat het aanbod dat u van ons ontvangt voordelig is, passend bij de huidige markt.

  Is je vraag beantwoord?

 • Wanneer gaat het nieuwe energiecontract in?

  Normaalgesproken gaat het nieuwe energiecontract aansluitend op uw huidige energiecontract in. Heeft u een andere startdatum besproken met een van onze medewerkers? Dan houden we deze datum aan en staat dit vermeld in het aanbod. Pas bij akkoord verwerken we de nieuwe overeenkomst en is de nieuwe startdatum geldig. Dit wordt ook bevestigd in het energiecontract, welke u enkele dagen na uw akkoord ontvangt.

  Is je vraag beantwoord?

Overig

 • Hoe wijzig ik mijn bankrekeningnummer?

  Wilt u uw bankrekeningnummer voor automatische incasso wijzigen? Log in op Mijn Groenestroomfabriek en pas bij 'mijn gegevens’ direct het bankrekeningnummer aan. Per eerstvolgende incassodatum wordt het voorschotbedrag van uw nieuwe bankrekeningnummer afgeschreven. Ook kunt u het bankrekeningnummer telefonisch wijzigen. In dit geval vragen we u, op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, om uw postcode(s), klantnaam en geboortedatum. Aanvullend controleren we ook het ‘oude’ rekeningnummer. Komt dit overeen met de bij ons bekende gegevens, dan passen wij uw bankrekeningnummer aan en sturen wij u een bevestiging via de mail. 

  Is je vraag beantwoord?

 • Ik wil een aansluiting aan-/afmelden, hoe doe ik dat?

  Beheert u meerdere adressen en wilt u een aansluiting aanmelden of afmelden? Stuur dan de adresgegevens inclusief de EAN code(s) en datum van aanmelding of afmelding naar info@degroenestroomfabriek.nl. Wij zullen de aanvraag voor u verwerken. 

  Is je vraag beantwoord?

 • Wat is Mijn Groenestroomfabriek?

  Mijn Groenestroomfabriek is uw persoonlijke online omgeving waar u al uw persoonlijke gegevens kunt inzien. Zo heeft u onder andere de mogelijkheid om uw contactgegevens en voorschotbedrag te wijzigen. Ook kunt u via Mijn Groenestroomfabriek de meterstanden door geven en heeft u inzicht in het verbruik van uw adres(sen). De inloggegevens van uw persoonlijke omgeving heeft u samen met uw contract ontvangen. 

  Is je vraag beantwoord?

Mail ons

Heeft u een vraag of opmerking? Mail ons. Wij zijn de sparringpartner die écht met u meedenkt.

contact@degroenestroomfabriek.nl

Bel ons

We houden de vaart erin, schakelen snel en lossen uw vraag zo snel mogelijk op!

0881051133