Terugleveren en salderen

Steeds vaker krijgen we vragen over ‘terugleveren’ en ‘salderen’. Maar wat houdt het precies in? Als leverancier van Hollands groene energie hebben we op dit gebied ruime ervaring en kennis opgebouwd. Van individuele installaties tot complete zonneparken met 100.000 panelen. Een goede reden om deze kennis te delen en in begrijpbare taal uitleg te geven.

De energietermen uitgelegd

Verbruik tijdens productie

De zonnecellen in een zonnepaneel zetten het licht van de zon om in stroom (gelijkstroom). Dit is uw productie.

Omvormer 
De omvormer zet de gelijkstroom om in bruikbare wisselstroom voor apparatuur in uw pand. Op het scherm van de omvormer staat uw opwek. Op de slimme- of telemetrische meter ziet u vaak een lager getal aan teruggeleverde energie. Dat komt doordat u een deel van de energie die u opwekt, meteen zelf verbruikt. Wat daarna overblijft, levert u terug en is af te lezen op de meter.

Energielevering (afname)

Wanneer u niet genoeg eigen productie heeft, leveren wij u 100% groene energie. Ieder jaar ontvangt u voor deze energie een rekening. De kosten op uw rekening bestaan uit kosten voor de energieleverancier (leveringstarief en vaste leveringskosten), de netbeheerder (netbeheerkosten) en de overheid (energiebelasting, ODE en btw). De kosten voor de netbeheerder en overheid dragen wij voor u af. Als u grootverbruiker bent, betaalt u de netbeheerkosten direct aan uw netbeheerder.

Teruglevering (invoeding)

Wekt u meer stroom op dan dat u op dat moment gebruikt, levert u die stroom terug aan het elektriciteitsnet. Dit noemen we teruglevering (invoeding). De slimme- of telemetrische meter registreert deze teruglevering.

Heeft u een groot- of kleinverbruik aansluiting?

Voor groot- en kleinverbruik aansluitingen gelden verschillende afspraken rondom de verrekening van teruggeleverde stroom. Weet u niet zeker welk type aansluiting u heeft, wij helpen u een handje:

Kleinverbruik aansluiting

Uw stroomaansluiting is kleiner dan 3x80 ampère        
Uw gasaansluiting is kleiner dan G25 en minder dan 40m3

Grootverbruik aansluiting

Uw stroomaansluiting is groter dan 3x80 ampère
Uw gasaansluiting is groter dan G25 en meer dan 40m3


Teruglevering in overeenkomst grootverbruik aansluiting

Wanneer u stroom opwekt en teruglevert wordt de teruglevering en/of vermindering van de levering opgenomen in de leveringsovereenkomst. Voor de teruggeleverde stroom ontvangt u het afgesproken terugleveringstarief. Dit verrekenen wij maandelijks op uw factuur. Schaft u zonnepanelen aan en wijzigt de levering significant tijdens de contractperiode, geef dit dan aan ons door. Wanneer wij hier niet van op de hoogte zijn, berekenen we het teruglevertarief op basis van het levertarief met een afslag van € 0,01500 per kWh.

Aanmelden zonnepanelen

Registreer uw zonnepanelen op energieleveren.nl, zodat wij de teruggeleverde energie kunnen verrekenen op uw energierekening. Maakt u gebruik van de SDE regeling, meld uw zonnepanelen dan ook aan bij CertiQ

Salderingsregeling kleinverbruik aansluiting

ZZP- en MKB’ers (met een kleinverbruikaansluiting) met eigen zonnepanelen kunnen gebruik maken van de salderingsregeling. Dit is een vrijstelling van energiebelasting en de daarover verschuldigde btw over maximaal het jaarvolume van de levering. Goed nieuws als u zonnepanelen overweegt: de salderingsregeling is verlengd tot 2023! Na 2023 wordt het salderen in de huidige vorm tot 2031 langzaam afgebouwd.

Zo werkt de salderingsregeling voor zonnepanelen

Uw zonnepanelen wekken energie op en de opgewekte stroom levert u terug aan het elektriciteitsnet. Hierdoor loopt uw energiemeter terug óf uw slimme meter registreert de teruglevering. In principe ‘verkoopt’ u de opgewekte stroom aan uw leverancier en moet u hiervoor een factuur sturen. Niet heel handig natuurlijk en daarom werkt het anders. We verrekenen op de jaarrekening de teruggeleverde stroom (veelal meer in de zomermaanden) met de geleverde stroom (veelal meer in de wintermaanden). Dit tegen dezelfde prijs als die u hebt betaald voor de stroom die wij hebben geleverd. U ontvangt hiervoor dus het overeengekomen kale leveringstarief. Deze verrekening heet salderen. Salderen kan alleen tot de hoogte van uw eigen verbruik.

Voorbeeld

U heeft 6000 kWh afgenomen van uw leverancier. Uw zonnepanelen hebben 5000 kWh teruggeleverd. Van de 6000 kWh wordt dan 5000 kWh afgetrokken. Op uw jaarrekening betaalt u dus voor 1000 kWh stroom.

Vergeet uw zonnepanelen niet te registeren op energieleveren.nl, want alleen dan kunnen wij de teruggeleverde energie verrekenen op uw energierekening.


Netto teruglevering

Levert u op jaarbasis meer stoom terug aan het elektriciteitsnet, dan dat u zelf verbruikt? Dan is dit uw netto teruglevering.

Terugleververgoeding kleinverbruiker

Levert u na verrekening (netto) meer dan 5.000 kWh per telwerk op jaarbasis terug (10.000 kWh enkele meter), dan ontvangt u voor elke teruggeleverde kWh boven deze grens het kale leveringstarief min een afslag van € 0,0075 per kWh.

Een veel besproken onderwerp


Rechtelijke uitspraken rondom het fiscale voordeel

Een gevolg van de groei van het aantal zonnepanelen in Nederland, is een toename van fiscale jurisprudentie over de verrekening van de BTW. Vooral scholen en verenigingen halen het nieuws. Normaal gesproken moeten scholen en verenigingen BTW afdragen, zij hebben een BTW-plicht en kunnen dit niet verrekenen. Worden er zonnepanelen aangelegd dan ziet de fiscus dit als een separate bedrijfsactiviteit waarop BTW kan worden verrekend. Wordt de productie uit de zonnepanelen niet volledig teruggeleverd maar ook gebruikt door de school, dan moet de BTW hierover worden afgedragen. Of mag een gedeelte van de BTW over de installatie niet worden verrekend. Dit gedeelte wordt na rato bepaald door het verbruik op de locatie. 

Mail ons

Heeft u een vraag of opmerking? Mail ons. Wij zijn de sparringpartner die écht met u meedenkt.

contact@degroenestroomfabriek.nl

Bel ons

We houden de vaart erin, schakelen snel en lossen uw vraag zo snel mogelijk op!

0881051133